Миколаївський професійний ліцей
Ми бажаємо бути професіоналами!

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота в ліцеї здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», планом роботи Миколаївського професійного ліцею.

   Методична робота  спрямована на вдосконалення системи роботи кожного педагога в контексті роботи над проблемною темою ліцею «Розвиток творчого потенціалу педагогів, майстрів та учнів на основі інноваційних підходів до організації навчально-виробничого процесу»

Основні завдання методичної служби:

  1. Підвищувати рівень мотивації педагогів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення;
  2. Залучення викладачів до висвітлення власного досвіду серед педагогічної громадськості;
  3. Розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду, практична його реалізація.
  4. Створювати середовище постійного професійного науково – методичного супроводу розвитку учня.
    1. Впроваджувати комп’ютерні технології в навчально-виробничий процес, створювати  сучасне мультимедійного забезпечення викладання предметів.
    2. Активізувати роботу по вивченню, узагальненню і впровадженню в практику перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів ліцею.

 

Методичний кабінет – центр навчальної, науково-методичної роботи з інженерно-педагогічними працівниками ліцею.

Мета методичного кабінету – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання учнівської молоді.

У методичному кабінеті створені необхідні умови для підготовки викладачів, майстрів виробничого навчання до уроків, позаурочних заходів, є необхідна методична література, комп’ютер з підключенням до центрального серверу навчального закладу, що дає можливість педагогічним працівникам користуватися необхідними матеріалами, розміщеними в мережах Internet.

Багаторічна робота, напрацьований матеріал систематизовано і в методичному кабінеті є каталог матеріалів педагогічних працівників, що дає можливість прослідковувати систему роботи, спрямовувати діяльність колективу за єдиною методичною проблемою

Основні напрями роботи кабінету:

1. Забезпечення методичного супроводу діяльності ліцею в умовах оновлення системи професійно-технічної освіти.

2. Впровадження особистісно орієнтованого підходу, індивідуальних програм розвитку, створювати середовище постійного професійного науково-методичного супроводу розвитку учня.

3. Впровадження комп’ютерних технологій в навчально-виробничий процес, створення сучасного мультимедійного забезпечення викладання предметів.

4.Удосконалення моніторингу якості педагогічної діяльності, розробити єдиний інструментарій оцінки діяльності методичних комісій.

5. Сприяння запровадженню інноваційних технологій у навчальний процес, поширення результативності роботи, проведенню фестивалю відкритих уроків в рамках проекту «Творчий педагог».

6. Створення умов для розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.

7. Активізація роботи по вивченню, узагальненню і впровадженню в практику перспективного педагогічного досвіду педагогів ліцею.

8. Створення єдиної електронної бази комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу.

9.Науково-методична робота з вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.