Миколаївський професійний ліцей
Ми бажаємо бути професіоналами!

ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Програма роботи колективу ліцею над науково-методичною проблемою «Розвиток творчого потенціалу педагогів, майстрів та учнів на основі інноваційних підходів до організації навчально-виробничого процесу»     (термін реалізації 2012-2017 роки).

 

  Основні етапи програми:

  2012-2013 навчальний рік

I етап – підготовчий, опанування науково-теоретичних основ. 

«Урок як засіб розвитку творчої особистості викладача і учня»

Основні завдання: Діагностика. Аналіз труднощів педагогів. Теоретичне обґрунтування проблеми, її актуальності,

психологічне, організаційне, науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення умов роботи над новою проблемною темою.

 

2013-2014 навчальний рік

II етап —  практичний, спрямування всіх напрямів внутріліцейної методичної роботи, активізація діяльності методичних комісій та вдосконалення системи роботи педагогів в контексті роботи над проблемою. 

«Інноваційні технології - шлях до формування творчої особистості педагога і учня»

Основні завдання: мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка педагогів, розвиток творчих здібностей та впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних технологій.

2014-2015 навчальний рік

III етап — практичний,  реалізація  творчого підходу до впровадження  інноваційних технологій   в навчально-виробничому  процесі, корекція діяльності викладачів та майстрів  в/н, що мають проблеми в опануванні інноваційними технологіями .

«Реалізація творчого підходу до впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничому  процесі  на основі творчого використання ідей

В.О. Сухомлинського»

Основні завдання: розвиток ініціативи, творчості кожного викладача, майстра в/н та впровадження результатів науково-педагогічних досліджень в практику своєї роботи

2015-2016 навчальний рік

IV етап — практичний, проведення моніторингу стану викладання навчальних предметів, результатів навчальної діяльності учнів

«Розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності через впровадження активних форм організації навчально-виробничого процесу»

Основні завдання: аналіз результатів   опанування інноваційними технологіями,  моральне та матеріальне стимулювання учасників інновації.

2016-2017 навчальний рік

V етап - Наслідки роботи педколективу над науково-методичною проблемою

«Взаємозв’язок творчих можливостей викладача, майстра та учня, їх вплив на результативність навчально-виробничого процесу»

Основні завдання: узагальнення досвіду роботи колективу над науково-методичною проблемою, пропаганда, розповсюдження, висвітлення  результатів ППД  в засобах масової інформації та фахових виданнях.

Шляхи реалізації:

v  встановлення зв'язку між навчальними проблемами        і практичним і життєвим досвідом учнів;

v  організація  навчально-дослідницької, пізнавальної, позаурочної роботи учнів;

v  індивідуалізація;

v  накопичення досвіду інноваційної діяльності.

Очікувані результати

 1.   Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей, ритуалів, традицій.

2.   Удосконалення змісту, форм і методів  методичної роботи.

3.   Підвищення рівня професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

4.  Використання набутого досвіду на практиці.

5.  Поширення за межами ліцею  кращого педагогічного досвіду, створеного в ліцеї.

6.  Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.

7.  Підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей  учнів, готовності їх до життя.