Миколаївський професійний ліцей
Ми бажаємо бути професіоналами!

ТИЖДЕНЬ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

Тиждень правових знань

З метою формування правової компетенції, системного уявлення про способи підтримки правопорядку,

захисту прав та свобод, поглиблення  знань про правові норми поведінки в суспільстві,

сприяння використанню набутих знань у практичному житті з 04.12.2017р. по 08.12.2017р.

в Миколаївському професійному ліцеї проведено тиждень правових знань, приурочений до Всеукраїнського тижня права.

Під час проведення  в ліцеї  були проведені за­ходи в яких активну участь  учні ліцею.

Матеріали для проведення тижня включали  розробки  виховних заходів, використання різноманітних форм роботи  

що підвищують  мотивацію навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Тиждень правових знань розпочато проведенням виборів президента ліцею. 

  

З метою підвищення ефективності учнівського самоврядування молодь активно визначала лідера ліцею

шляхом організованих виборів, які реалізувалися шляхом залучення всіх учнів та вчителів до планування,

організації, контролю навчальної та громадської роботи закладу.

Під час виборів учні І, ІІ, ІІІ курсів  дотримувалися  процедури виборів, формували  свідоме ставлення до

цього процесу та значимості особистої участі в ньому, навчилися розрізняти виборчі системи та ступень демократичності виборів.

Президентом ліцею було обрано Мельника Олексія, учня групи 24 професія «Слюсар з ремонту автомобілів»

 

З метою формування  патріотичної правової компетенції учнів та ознайомлення з діяльністю Г.Сковороди у правовій сфері,

учнем гр..№ 23 Нестеренком Дмитром підготовлено цикл висловів видатного українського філософа  про правову відповідальність та правові норми.

Продовжив естафету тижня правових знань виховний захід по  «Конвенція прав дитини»,

у якому  прийняли участь учні гр..№10 та гр. № 19. Під час проведення заходу  учні поглибили знання про права дитини

в світі та в Україні,  а також формували системне уявлення як правильно користуватися своїми правами в подальшому  суспільному житті.

 

 

   В рамках тижня проводилося анкетування учнів по темі «Молодь  і протиправна поведінка» результати якого показало,

що учні засвоїли основні наслідки причин протиправної поведінки молоді. В анкетуванні прийняли участь учні всіх груп  ліцею.

Група1-2   22 учня               Група 8 – 5 учнів            Група 0-  18 учнів

Група 19 -  12 учнів           Група 24  -16 учнів         Група 23 -   12 учнів

Всього учнів : 85  учнів

   Підсумки тижня показали, що різні форми та методи проведення  заохочували учнів до самостійної пошукової та творчої  діяльності.

Розширили світогляд учнів в правовій  сфері. Сприяли роботі з різними юридичними джерелами,

формували навички діяльності згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях.