Миколаївський професійний ліцей
Ми бажаємо бути професіоналами!

ВИБИРАЄМО ЛІДЕРІВ

УЧНІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді

до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві.

Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

 

Активи навчальних груп були розподілені за направленнями відповідно до структури учнівського самоврядування

Рада командирів

Центр «Знання»

Центр «Дисципліни і порядку»

Центр «Дозвілля та культури»

Центр «Спортивно-оздоровчий»

Центр «Учнівська служба новин»

Центр «Соціально-корисних справ»

 

 

На конференції були визначені мета та завдання ради учнівського самоврядування. Відкритим голосуванням обрані голови центрів,

президент та віце президент ради учнівського самоврядування. За кожним центром учнівського самоврядування закріплені

радники-координатори з числа педпрацівників ліцею.