Миколаївський професійний ліцей
Ми бажаємо бути професіоналами!

МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ

На базі повної загальної середньої освіти ( 11 класів)

Термін навчання: 1 рік

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

1.     Професія – 8113 Машиніст бурової установки

 2.     Кваліфікація – 4 розряд

 3.     Кваліфікаційні вимоги

3.1 Повинен  уміти

Керувати буровими верстатами та установками різних типів у разі буріння свердловин несамохідними верстатами ударно-обертального буріння, самохідними верстатами обертального буріння з потужністю двигуна до 50 кВт, верстатами зонду­вального буріння з підземних гірничих виробок; у разі буріння геологорозвідувальних свердловин на тверді корисні копалини установками другого класу (вантажопідйомністю на гаку від 0,5 до 1,5 т); у разі буріння гідрогеологічних та геофізичних свердловин обертальним способом, без використання очисного агента, ударно-канатним та іншими способами буріння; у разі розбурювання негабаритів самохідними установками, перфо­раторами, електросвердлами. Керувати процесом буріння залежно від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового устаткування та інструменту. Здійснювати цемен­тацію, тампонаж, кріплення свердловин обсадними трубами, виконувати інші роботи, що передбачені технологічним регламентом та режимно-технологічною документацією. Виконувати спуско-підйомні роботи, нарощувати штанги, витягувати труби. Здійснювати вибір осьового зусилля, частоти обертання інструменту, кількості поданої промивальної рідини, повітря для забезпечення оптимальних режимів буріння. Стежити за показаннями контрольно-вимі­рювальних приладів. Регулювати параметри процесу буріння для одержання оптимальної швидкості проходки. Підбирати бури, долота та бурові коронки, замінювати їх в процесі буріння. Виконувати ловильні роботи, закривати гирло свердловин. Виявляти та усувати несправ­ності в роботі устаткування, що обслуговується, брати участь у його ремонті.

3.2 Повинен знати: призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового і силового устаткування, їх характеристики; конструкції бурових вишок та щогол, правила їх складання та розбирання; технологічні режими, правила та способи буріння і розширення свердловин з відбором і без відбору керна в нормальних та ускладнених умовах; геолого-технічний наряд на свердловину; паспорт буровибухових робіт; мету та сутність цементації, бітумізації, силікатизації, тампонажу та заморожування свердловин; призначення, склад, способи приготування та обробки промивальних рідин, знижувачі міцності гірничих порід та складних ін'єкційних розчинів; призначення, характеристику, види інструментів, пристроїв та матеріалів, які використовуються в роботі; вимоги до якості заправлення бурового інструменту залежно від міцності гірничих порід, які необхідно бурити; способи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень залежно від стану бурового устаткування та інструменту; умови та форми залягання корисних копалин; причини виникнення технічних несправностей та аварій, заходи щодо їх запобігання і ліквідації; інструкцію щодо відбору та зберігання керна; способи виконання ловильних робіт; основи геології, гідрогеології, гірничих робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики; назву та розміщення гірничих виробок; класифікацію та властивості гірничих порід; методи рекультивації земель; правила ведення первинної технічної документації, її форми; будову та схему енергетичної мережі і методи ліквідації витікання струму; способи та правила виконання стропильних робіт.

 4.     Сфера професійного використання випускника

Буріння свердловин усіх видів, крім свердловин на нафту та газ.

 5.     Специфічні вимоги

5.1 Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років

5.2 Стать: чоловіча

5.3 Медичні обмеження