Миколаївський професійний ліцей
Ми бажаємо бути професіоналами!

ЖИВОПИСЕЦЬ

На базі базової загальної середньої освіти ( 9 класів)

Термін навчання: 3 роки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

1.   Професія   --   7324     живописець

2.   Кваліфікація – 4 розряд

3.   Кваліфікаційні вимоги

3.1 Повинен знати : Методику аналізу художніх творів. Принципи побудови натюрморту. Технологію підготовки фарби та основи під олійний живопис, іконопис. Техніки виконання рисунку. Технологію виконання олійного та підлакового живопису, іконопису.

Загальні відомості побудови та написання сучасних шрифтів.

Основи об’ємно-просторової композиції, інтерпретація в композиції.

Анатомічну будову  черепа та лиця людини, опрацювання форми та пластики з ліплення.

Аналіз та побудову людини на основі скелета та м’язів, пропорції людини.

Основні принципи трудового права

Правила охорони праці для працівників даної професії

3.2 Повинен вміти: Аналізувати художні твори за жанрами. Розробляти композиції на основі творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Виконувати лінійний малюнок складного натюрморту. Виконувати натюрморт і пейзаж на полотні різної складності технікою олійний живопис. Усувати дефекти під час виконання. Виконувати роботи технікою іконопис та підлаковий живопис дотримуючись технології.

Виконувати вправи по написанню сучасних шрифтів різними інструментами.

Виконувати об’ємно-просторову композицію, інтерпретацію в композиції.

Набирати основну глиняну масу із послідовним нанесенням рисунку, ліплення плінта.

Практично виконувати рисунки м’язів та торсу людини з гіпсових моделей.

4.  Сфера професійного використання випускника

Виробництво інших виробів, не віднесених до інших угрупувань, образотворче мистецтво.

5.  Специфічні вимоги

5.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 16 років.

5.2. Стать: жіноча, чоловіча.

5.3. Медичні обмеження.